Miksi palkata ulkopuolinen HR?

"Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara " tai "Henkilöstö on yrityksen ainoa voimavara"

Monesti on nähty kyseiset sloganit yritysesittelyissä sekä kuultu puheissa.

Käytönnössä yritykset  kokevat henkilöstökulut kohtuuttomiksi verrattuna tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Kun joudutaan säästämään ovat irtisanomiset heti listalla ykkösenä. Ymmärrettävää, mutta sekin prosessi tulisi suunnitella huolella- mistä säästetään, mitä osaamista tarvitaan, mitä ei missään nimessä tulisi vähentää.

 Sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia henkilöstökuluja voidaan tarkastella kriittisesti, henkilöstön hyvinvointia parantaa tuloksen siitä kärsimättä, pikemminkin päinvastoin! Samat kustannukset voivat oikealla sisällöllään tuottaa positiivisia tuloksia. FoodHR Oy:n tehtävänä on määritellä säästöt ja hyödyt, joita yritys voisi saada ostaessaan HR palvelua.

Kokeneena HR-asiantuntijana hahmotan nopeasti asiat, joihin tulisi tarttua.  Pyrin viemään sovittuja tehtäviä reippaasti ja tehokkaasti eteenpäin. Työ tulee kuitenkin tehdä huolella ja laadukkaasti, siksi haluan investoida siihen riittävästi aikaa.

FoodHR Oy haluaa palvella mahdollisimman monenlaisia yrityksiä, kerätä kokemuksia ja ammentaa niistä parhaita toimintamalleja usean liiketoiminnan hyödyksi. Haluan, että yritykset kokevat yritykseni työn kannattavana investointina ja hyötynä henkilöstölle. Olen työskennellyt  monessa yrityksessä ja erilaisissa työ- ja johtamiskulttuureissa, joten uskon pystyväni hyvällä pelisilmällä omaksumaan yrityksenne tavat toimia ja kunnioittamaan niitä. Toisaalta minun täytyy myös haastaa yritysjohtoa asioissa, joissa näkisin henkilöstötyön näkökulmasta tarvittavan muutosta.

FoodHR Oy tuo ajantasaista tietoa yritykseen lainsäätäjiltä ja työnantaja- sekä työntekijäliitoilta. Yhteistyöni liittoihin on ollut aktiivista ja laadukasta jo vuosien ajan.

FOODHR OY TARJOAA YRITYKSELLE

-tehokasta ja laadukasta HR-osaamista

-kannattavaa investointia

-tietotaitoa ja asiakaspalvelua

-kokemusta ja pelisilmää sekä neuvottelutaitoa