"Esimiestyö on meillä ihan ala-arvoista!"

-näin kommentoidaan lukuisissa yrityksissä,miksi?

Esimiehillä on vastuullaan oman osastonsa tuotannon läpivienti laadukkaasti ja tehokkaasti, asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuotannon tilauksiin tulee säännöllisesti sekä muutoksia että ongelmia- esimiehen on päätettävä nopeasti ratkaisumalli.

Esimiehen tulee huolehtia työntekijöiden resurssoinnista, perehdyttämisestä, osaamisen arvioinnoista ja kouluttamisesta sekä heidän hyvinvoinnistaan.

Esimiehen on tiedettävä syvällisesti mm. työlainsäädännöstä, työsuojelusta ja omavalvonnasta. Esimiehelle tulee valmistelematta vastaan tilanteita, joihin tuotannon vauhdissa pitää pystyä antamaan vastaus tai kommentti -esimerkiksi asiaan perehtyneelle henkilöstön edustajalle. Järjestelmätyön lisääntyessä esimiehelle kuuluu vastuulleen raportointivelvoitteita ja projekteja,jotka ottavat oman aikansa.

Pystyykö yrityksesi takaamaan, että esimies / esimiehet ovat riittävän osaavia tähän vaativaan työhön? Ei voi vaatia, jos ei ole opetettu!

Esimieskoulutusta on tarjolla valtavat määrät, mutta esimiesten tulisi kuitenkin saada  koulutusta ja yksilöllistä tukea arkipäivän tilanteisiin omassa työympäristössään.

Esimiesten valmennus on myös henkilöstön hyvinvointiin panostamista, joka näkyy myös tuloksessa nopeastikin työilmapiirin parantumisena ja sitä kautta myös tuottavuutena.

FoodHR OY valmentaa esimiehiä

  • -työehtosopimuksen keskeisiin sisältökohtiin

  • -työsuojelu- ja työturvallisuusvastuusta
  • -työsuhdeasioihin käytännön esimerkein
  • Toimintamallien työstämisessä ja käytössä mm.
  • huomautus- varoitus -malli, päihdeohjelma, varhaisen tuen malli

  • kehityskeskustelut
  • osaamisen arviointi
  • vuorovaikutteinen toiminta
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

Muutakin on kuin työ

FoodHR Oy:n työviikko ja työpäivätkin on aikataulutettu, mutta muutokst ovat jokapäiväisiä. Pitää päättää, mikä on tärkeintä tänään hoitaa! Iltaisin tai aamuisin on ehdittävä lenkille koirien kanssa metsään, pellolle, kylälle. Happea on saatava.